REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH APLIKACJI "NAFFY"
§ 1.
Postanowienia ogólne
§ 2.
Definicje
§ 3.
Zasady korzystania ze strony internetowej
§ 4.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 5.
Zawarcie Umowy
§ 6.
Płatności
§ 7.
Rozwiązanie umowy
§ 8.
Ochrona danych osobowych
§ 9.
Postępowanie reklamacyjne
§ 10.
Postępowanie końcowe